Lượt xem: 60
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.
Đảng bộ xã Nam Cường tổ chức Lễ trao huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng, học tập nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII, tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Sáng ngày 23/01/2018 tại Nhà Văn hóa xã. Đảng ủy xã Nam Cường tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 12 đồng chí đảng viên và học tập nghị quyết BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII.

         Quang cảnh hội nghị

Về dự hội nghị có Lê Duy Truyền (Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy) ,Đ/c Vũ Xuân Bách Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, TT MTTQ, Trưởng các Ban ngành Đoàn thể, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Mai Văn Uyên (PBT TT Đảng ủy) đọc Quyết định trao huy hiệu đảng cho các đảng viên

Đồng chí Mai Văn Uyên (Phó BT TT Đảng ủy) đọc quyết định trao tặng huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 12 đồng chí gồm: Đ/c Vũ Thị Quân , Đ/c Nguyễn Đức Sự, Đ/c Vũ Bá Thiết, Đ/c Phùng Gia Vĩnh, Đ/c Nguyễn Văn Minh (Chi bộ thôn Ngưu trì), Đ/c Đoàn Minh Ký, Đ/c Vũ Thị Hải Yến, (Chi bộ  Đông Thanh khê), Đ/c Vũ Minh Phương, Đ/c Vũ Thị Mùi (Chi bộ thôn Hậu ),  Đ/c Đoàn Duy Mưu (Chi bộ thôn Phan ),  Đ/c Lê Xuân Hinh (Chi bộ thôn trù ),  Đ/c Đỗ Xuân Đương (Chi bộ thôn Thượng) 

Đ/c Vũ Xuân Bách (Bí thư Đảng ủy) trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Đồng chí Lê Duy Truyền (Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy) truyền đạt nghị quyết BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII gồm 4 Nghị quyết: 

          + Nghị quyết số 18-NQ/TW về Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị,

          + Nghị quyết số 19-NQ/TW về Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập,

          + Nghị quyết số 20-NQ/TW về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,

          + Nghị quyết số 21-NQ/TW  về Công tác dân số trong tình hình mới,


Đ/c Lê Duy Truyền (Phó ban tuyên giáo huyện ủy) truyền đạt nghị quyết tới đảng viên trong Đảng bộ

Buổi chiều, Đảng bộ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về dự hội nghị có đồng chí Lưu Quang Tuyển (TVHU  - PCT TT HĐND huyện), Đồng chí Phạm Duy Hiền (HUV - Trưởng phòng Nội vụ huyện) và các đồng chí lãnh đạo các phòng ban xây dựng đảng của huyện. Về phía xã có : Đồng chí Vũ Xuân Bách Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, TT MTTQ, Trưởng các Ban ngành Đoàn thể, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

       Thay mặt Đảng bộ Đồng chí Vũ Xuân Bách Bí thư Đảng bộ đã đọc báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

     Năm 2017 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra và sự chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện.

       Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chính quyền được thực hiện theo kế hoạch đặt ra. Tổ chức quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Triển khai tổ chức thực hiện hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khoá XII), tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của BCT, tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Đảng uỷ, HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo các Chi bộ trong toàn Đảng bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đảm bảo đúng thời gian và tiến độ, cũng như nhân sự cấp ủy các chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, nhân sự cho Đại hội; Hội CCB, Đoàn TNCS HCM xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều tiến bộ, theo hướng tiếp tục cụ thể hóa các chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy.

       Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển KT - XH, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được giữ vững, khắc phục kịp thời, có hiệu quả những khó khăn về thời tiết, sâu bệnh. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở hoàn thiện hồ sơ địa chính sau DĐĐT để cấp GCNQSDĐ cho nhân dân, cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Chương trình toàn dân chung tay xây dựng NTM ở các cơ sở thôn xóm được nhân dân đồng tình hưởng ứng, các thôn xóm đã triển khai và duy trì tốt thực hiện đề án VSMT, xây dựng Quy ước nếp sống VH ở khu dân cư.  

       Các lĩnh vực VH - XH được quan tâm và tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. QP - AN và trật tự an toàn XH được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được kịp thời.

          Về kết quả thực hiện các mục tiêu:

1. Số tổ chức CSĐ đạt TSVM là 12 = 60%. Số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ là 8 = 40%.

2. Tỷ lệ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 48 đ/c = 14%. Hoàn thành tốt là 208 đ/c = 60,8%, hoàn thành nhiệm vụ là 58 đ/c =  16,5%, không hoàn thành nhiệm vụ là 5đ/c = 1,5%. Trong năm đã kết nạp 5 đảng viên mới và 1 hồ sơ đã nộp về huyện để xét duyệt, hoàn thành KH (kế hoạch là 6-8ĐV).

3. Đảng bộ đạt TSVM, Chính quyền vững mạnh. MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội CCB, ĐTN, HND đạt tiên tiến xuất sắc. (đạt kế hoạch là 100%)

4. Năng xuất cả năm đạt 95 tạ/1ha. Giá trị canh tác trên 1/ha đạt 80,5 triệu đồng (KH 87 triệu đồng trở nên)  = 92,5% KH.

5. Thu ngân sách đạt 11.360.123.497 đồng =  131,9% so với chỉ tiêu.

6. Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH là 81,8%. KH là 80% trở lên. Có 3 thôn được UBND huyện công nhận thôn xóm văn hoá. Hoàn thành KH.

6. Duy trì 12/12 thôn, xóm thực hiện đề án thu gom rác thải hoàn thành KH, số hộ được dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100% (hoàn thành KH).

7. Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS thi đỗ vào THPT các loại hình là: 87,2% (KH 85% trở lên) = 103,0% KH.

8. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85,2%.  Tỷ lệ phát triến dân số tự nhiên là 10,3%0; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 13%. (KHPT dân số tự nhiên là dưới 10%0; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống còn 13%.) hoàn thành kế hoạch.

9. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,85%. Hoàn thành chỉ tiêu giao.

11. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

12. Giữ vững ANCT-TTATXH.

       Về phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp năm 2018: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung giải quyết, xử lý những vi phạm về đất đai. Tích cực hoàn thiên các tiêu chỉ xây dựng NTM một cách bền vững. Hoàn thiện hồ sơ địa chính sau DĐĐT để cấp đổi GCNQSD đất cho nhân dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị trên ha gieo trồng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung cho các ngành, các lĩnh vực trọng điểm trong phát triển KT - XH. Giải quyết kịp thời những khó khăn, những vấn đề đột xuất phát sinh. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố QP - AN; giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội.

Đồng chí Vũ Xuân bách Đọc báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng năm 2017

Đồng chí Mai Văn Uyên (PBT TT Đảng ủy) đã đọc báo cáo giải trình ý kiến của các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lưu Quang Tuyển (TVHU  - PCT TT HĐND huyện) đã tuyên dương Đảng bộ, chính quyền, các ban nghành đoàn thê xã Nam Cường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2017 đặc biệt là việc hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. đồng chí cũng đề nghị xã chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn thẩm tra của tỉnh về thẩm tra xã NTM vào chiều ngày 30/01/2018 tới.....

Đ/c Lưu Quang Tuyển (TVHU - PCT TT HĐND huyện) phát biểu chỉ đạo hội nghị
Hội nghị cũng đã trao tặng danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh cho 12 chi bộ, 3 đoàn thể tiên tiến xuất sắc và trao bằng khen cho 32 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Đinh Văn Hảo  (Bí thư Đoàn xã)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 226
  • Tất cả: 8501

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Cường - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Cường - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamcuong.ntc@namdinh.gov.vn