Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
548-TB/HU 15/10/2018 Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 12 tháng 10 năm 2018 Tải về
1054/ QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn lập và hoàn thiện Hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Trực Tải về
57- KH/UBND 15/10/2018 Kế hoạch của UBND huyện v/v thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Trực theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định Tải về
56/KH-UBND 02/10/2018 Kế hoạch của UBND huyện v/v rà soát, định kỳ phân loại hộ gia đình năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Tải về
03/KH-BKT-XH 20/09/2018 Kế hoạch của HĐND huyện v/v Khảo sát việc cấp giấy chứng nhận QSD đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 Tải về
02/QĐ-BKT 20/09/2018 Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập Đoàn Khảo sát việc cấp giấy chứng nhận QSD đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 Tải về
536/CV-HU 17/09/2018 Thông báo kết luận Hội nghị Ban thường vụ huyện ủy tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Tải về
52/KH-UBND 07/09/2018 Kế hoạch của UBND huyện v/v tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2018 Tải về
739/CV-HU 30/08/2018 Công văn của Huyện ủy v/v tham dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư tháng 9 năm 2018 Tải về
606/UBND-VP3 20/08/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v triển khai thí điểm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu Tải về
123456789

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Cường - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Cường - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamcuong.ntc@namdinh.gov.vn