Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/CT-UBND 15/01/2018 Chỉ thị của UBND huyện Nam Trực V/v tổ chức tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018 Tải về
07/UBND-VP 09/01/2018 Công văn của UBND huyện Nam Trực về việc thục hiện nhiệm vụ trong tháng đầu năm 2018 Tải về
02/2018/NQ-HĐND 04/01/2018 Nghị quyết HĐND xã về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách xã Nam Cường năm 2018 Tải về
01/2018/NQ-HĐND 04/01/2018 Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng xã Nam Cường năm 2018 Tải về
790/UBND-VP 26/12/2017 Công văn của UBND huyện V/v tăng cường tuần tra, sử lý vi phạm trên các tuyến đường Tải về
03/ĐA-UBND 20/12/2017 Đề án xây dựng khu dân cư văn hoá Nông thôn mới giao đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo Tải về
HD-BNN 20/12/2017 Hướng dẫn của Ban nông nghiệp xã Nam Cường về quy trình thâm canh lúa vụ Xuân năm 2018 Tải về
17/KH-UB 20/12/2017 Kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018 xã Nam Cường Tải về
27/TB-HĐNDH 19/12/2017 Thông báo của HĐND huyện kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2017 - 2021 Tải về
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện V/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo Tải về
1234

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Cường - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Cường - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamcuong.ntc@namdinh.gov.vn