Nghị quyết của HĐND huyện V/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày hiệu lực 15/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết của HĐND huyện V/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm Tải về

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Cường - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Cường - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamcuong.ntc@namdinh.gov.vn